Vår metode

Kommunikasjon som virker springer ut av bærende, gode ideer som er basert på riktig innsikt og har en sterk strategisk forankring. Vi finner virkemidler og uttak som skaper effekt og former merkevareopplevelser.

Kort oppsummert kan vi dele vår prosess inn i tre hoveddeler:

 

Discover

Finne

Vi arbeider målrettet for å forstå din virksomhet og dine behov som kunde. Hva gjør nettopp din virksomhet unik og relevant? Hva inspirer deg og dine målgrupper? Hvilke utfordringer holder deg våken om natten?

Vi snakker med menneskene av betydning for deg og din virksomhet. Vi undersøker hvordan du utrykker din merkevare overfor målgruppene dine og hvordan du oppfattes blant dem du må nå.

Sluttresultatet er en analyse der vi finner ut av hvordan din merkevare oppfattes og hvilke muligheter du utforskes for å fremstå tydelig i nettopp ditt marked

Create

Forme

Vi utvikler planene; både de strategisk og de kreative. Sammen med deg legger vi alt fra merkevarestrategien til de store ideene og konseptene som vil påvirker hvordan din virksomhet oppfattes gjennom alle former for kommunikasjon på tvers av kanalene du disponerer.

Med utgangspunkt i din identitet bringer vi ideene ut i live. Gjennom utvikling og relevante budskap som engasjerer, setter vi deg i stand til å forme historiene som skaper effekt – på kort og lang sikt.

Vi utarbeider også planene som sikrer at det du skal fortelle oppleves som konsistent, sterkt og lønnsomt over tid.

Communicate

Formidle

Vi får det til å skje. På tvers av alle mediekanaler og kontaktpunkter du har med dine målgrupper, sørger vi for at planene blir gjennomført til minste detalj.

Vi sørger for at det du formidler virkelig lever og ånder din virksomhets visjon underveis, og at budskapene støtter de virksomhetsmålene du har satt deg.

Løpende gjennomgang av resultater og gjennomførte tiltak, sikrer at du alltid bruker de til enhver tid mest effektive og relevante kanalen for å nå dine kommunikasjonsmål.