NORAD «Bli født på ny»

Selv om Norge er verdensmestere i å gi bistand, vet nordmenn lite om hva pengene brukes til. Særlig gjelder dette ungdom.


Oppdragsgiver: 
Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid

«Born Again» Simulator from Gambit H&K on Vimeo.

Oppgave: Hvordan kunne Norad engasjere befolkningen – og da ungdom spesielt – til å interessere seg mer for et tema som sees på som ganske vanskelig og distansert fra det livet vi lever i Norge? Hvordan kunne kommunikasjon bidra til å øke forståelse og interesse for Norad og Norges utviklingspolitikk?

 

Tilnærming og metode: Informasjonsflyten har aldri vært så stor som i dag og klisjeen «verden blir mindre» blir jo bare mer og mer sann med sosiale medier som gir oss informasjon, bilder og historier fra hele verden. På samme tid interesserer de fleste seg mest i lokale historier eller ting vi kjenner oss igjen i. For å tette dette gapet, ville vi vise folk at det kunne ha vært dem som var født i et utviklingsland. Med Gambit H+K og Dekodes hjelp lanserte Norad «Bli født på ny». Dette er en nettløsning som lar deg se hvordan livet ditt kunne sett ut – i form av en timeline etter modell fra Facebook – dersom du var født i et av landene Norge har utviklingssamarbeid med.

NMiBistand_Gjenfødt_Norad_timeline

Ditt nye liv er basert på statistikk og utviklingsindikatorer fra ditt nye hjemland og kombineres med brukerens egen Facebook-informasjon. Hver profil er unik. I tillegg til at timelinen er en fin måte å fortelle en historie om hvordan livet ditt kunne sett ut i en annen del av verden, ble dette konseptet valgt for å appellere spesielt hos yngre målgrupper. Vi integrerte innhold fra Instagram og YouTube, og presenterte mye faktainformasjon i form av statusoppdateringer, med det språk og tegnsetting som er typisk for sosiale medier.

Leveranse og resultat:

Siden vi lanserte kampanjesiden i 2012 har mer enn170 000 tidslinjer blitt generert, og nesten 20 prosent av brukerne har delt sin nye profil i sosiale medier. Gjennomsnittsbrukeren brukte mer enn tre minutter på å studere sin nye profil. Kronprins Haakon var blant de første til å dele kampanjen, og den har blitt omtalt i flere medier og av bloggere. «Bli født på ny» har også blitt brukt av lærere i grunnskolen som utgangspunkt for stiloppgaver. Hjulpet kjennskap til Norad har steget fra 31 til 54 prosent blant de mellom 18 og 30 år

Prøv selv her: www.gjenfodt.no
Se casevideo fra 2012 her.
Se casevideo fra Bli født på ny i 2013 her.
Se infografikkfilmene om utvikling og bistand her.

NMiBistand_Gjenfødt_Norad