Fram

Kollektivtrafikken i Møre og Romsdal var preget av et mylder av ulike aktører, noe som gjorde kollektivtilbudet for fylkets innbyggere unødvendig komplisert og lite tilgjengelig. Fylkeskommunen ønsket derfor å samle hele kollektivtilbudet under én paraply for å øke kollektivandelen i fylket.

Vi startet arbeidet med et innsiktsarbeid der vi undersøkte innbyggernes, leverandørenes og de ansatte i kollektivtrafikkens holdninger og adferd knyttet til kollektivtilbudet i fylket. Dette arbeidet la grunnlaget for utvikling av en ny merkevare. Vi gjennomførte markedsundersøkelser, fokusgrupper og intervjuer av et bredt spekter av befolkningen for å sikre at tilbudet vi utviklet skulle treffe de behovene som lå i befolkningen og hos leverandørene av kollektivtjenestene.

Videre utviklet vi en merkevareplattform med nytt navn, ny grafisk profil, markedsplaner og grafisk materiell, både nytt og tilpasning av eksisterende materiell. De grafiske elementene ble basert på geografiske knutepunkter i fylket.

Det var viktig at den nye grafiske profilen hensyntok de føringene som lå hos fylkeskommunen, slik at merkevaren for kollektivtrafikken og fylkeskommunens merkevare spilte på lag og styrket hverandre.

Resultat

Resultatet er blitt en levende merkevare med et distinkt grafisk uttrykk og et navn med maritime røtter, som både spiller på den sterke maritime arven i fylket og som beskiver kollektivtilbudets funksjon – nemlig å få folk fram.
www.frammr.no